[vccitranslate]

CTY TNHH CÔNG NGHIỆP MAY MẶC LUCRETIA VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HENRY WONK

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Giặt công nghiệp các loại quần và áo.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Khu Phố Đông Phú, TX. Thuận An, T. Bình Dương

Điện thoại : (84-274) 3754 888

Fax : (84-274) 3754 688

Email : lucvn@hcm.vnn.vn

Website : www.lucretia.com.hk