[vccitranslate]

CTY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN CHẤT LỎNG KTN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HOÀNG NGỌC KHÁNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Mua bán và dịch vụ thiết kế, lắp đặt, bảo trì hệ thống máy bơm.

Thông tin liên hệ