[vccitranslate]

CTY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH – THƯƠNG MẠI HOÀ BÌNH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VƯƠNG NHẬT BÌNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Lắp đặt và thi công hệ thống điện lạnh trung tâm, thương mại điện lạnh.

Thông tin liên hệ