[vccitranslate]

CTY TNHH CHẾ BIẾN & XK TRÀ CÀ PHÊ HỒNG ĐỨC

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ THỊ HỒNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và xuất khẩu trà.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 257 Thôn 9, Xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, T. Lâm Đồng

Điện thoại : (84-9) 1376 2482

Fax : (84-263) 3762 763

Email : hongductea@yahoo.com

Website :