Giới thiệu Công ty

Người đại diện

CHOI TAE SUB

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất tấm bạt.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Tổ 6, khu 5, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, T. Bình Dương

Điện thoại : (84-274) 3641 386

Fax : (84-274) 3641 725

Email :

Website : www.cnhvina.com