[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

MISTRY RUSTOM ADI

Chức vụ

Tổng Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất máy lâm nghiệp và nông nghiệp. Sản xuất máy chế biến thực phẩm và đồ uống. Thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối.