CTY TNHH BÌNH TIÊN ĐỒNG NAI

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LẠI KHIÊM

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất kinh doanh giày dép.

Thông tin liên hệ