[vccitranslate]

CTY TNHH BÊNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM THANH VŨ

Chức vụ

GIÁM ĐỐC

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 183, Bà Triệu, P. 3, T. Bạc Liêu

Điện thoại : (84-291) 1382 0225

Fax : (84-291) 1395 6958

Email : ketoan@medicbaclieu.com ; thuyloan.bl@gmail.com

Website :