[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

CAO VĂN HOÀNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

6. Nhựa – Cao su – Giấy, bao bì – In ấn

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa.

Thông tin liên hệ