[vccitranslate]

CTY TNHH ASAMA YUH JIUN INTERNATION VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

FANG WULEH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và xuất khẩu xe đạp.

Thông tin liên hệ