[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÂM THỤY ANH THY

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Mua bán máy móc thiết bị ngành điện, nước, cơ khí,…

Thông tin liên hệ