[vccitranslate]

CTY LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM AN GIANG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRƯƠNG THANH LONG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất lương thực thực phẩm.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 6, Đường Nguyễn Du, Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, T. An Giang.

Điện thoại : (84-296) 3955 801

Fax : (84-296) 3955 801

Email : lttp.ag@anfoodco.com.vn

Website :