[vccitranslate]

CTY CHẾ BIẾN ĐIỀU VÀ NÔNG SẢN VEGETEXCO

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN THANH NGHỊ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Chế biến và xuất nhập khẩu sản phẩm nông sản như cà phê, hạt điều, hạt tiêu, sắn.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Đại lộ 13, Xã Thành Tâm, H. Chơn Thành, T. Bình Phước.

Điện thoại : (84-271) 3667 550

Fax : (84-271) 3667 549

Email : office@vinafimex.com.vn

Website :