[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN XUÂN DŨNG

Chức vụ

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Nhập khẩu và phân phối độc quyền máy tính casio, văn phòng phẩm Horse – Kinh doanh bất động sản, du lịch, đầu tư cảng biển.