[vccitranslate]

CTCP XNK VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN CHOLIMEX

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH AN TRUNG

Chức vụ

Phó Tổng giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính.

Thông tin liên hệ