[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THANH TỊNH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh nông sản, rau quả đông lạnh, rau quả đóng hộp, nước ép trái cây, nước trái cây cô đặc, cơm dừa nạo sấy, trái cây sấy,…

Thông tin liên hệ