[vccitranslate]

CTCP XNK & HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM TRẦN KHOA

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Giao nhận hàng hóa, dịch vụ vận chuyển, vận tải bằng taxi, sản xuất lắp ráp ôtô.

Thông tin liên hệ