[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VĂN TRUNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Xuất nhập khẩu hàng nông sản, thực phẩm, thức ăn gia súc, vật liệu xây dựng và linh kiện điện tử.

Thông tin liên hệ