Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN HOÀNG Ý

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh, xuất nhập khẩu điều và nông lâm sản. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy. Trồng điều. Môi giới, đại lý, đấu giá. Quảng cáo.

Thông tin liên hệ