[vccitranslate]

CTCP XNK ĐẦU TƯ TỔNG HỢP VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHÙNG ĐỨC MỸ

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất puzolan, nước, điện. Kinh doanh bất động sản. Dịch vụ xuất nhập khẩu. Khai thác mỏ đá.

Thông tin liên hệ