Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ BÁ THÔNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng, thiết kế nội thất.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : A3-11, Số 6, Khu Công Nghiệp Sóng Thần1, T. Bình Dương

Điện thoại : (84-28) 3829 5556

Fax : (84-28) 3829 7232

Email : ttt@tttcompany.com 

Website : www.tttcompany.com