Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VÕ VĂN TÙNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, kinh doanh gạch men.

Thông tin liên hệ