CTCP VINA CÀ PHÊ BIÊN HÒA – VINACAFE

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM QUANG VŨ

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm cà phê.

Thông tin liên hệ