Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN NGỌC AN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Giết mổ gia súc, sản xuất và kinh doanh thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến từ thịt.

Thông tin liên hệ