[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÝ CHÍ ĐỨC

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Mua bán thiết bị vật tư bưu chính, cung cấp dịch vụ lắp đặt bảo dưỡng thiết bị viễn thông. Kinh doanh bất động sản.

Thông tin liên hệ