[vccitranslate]

CTCP VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ÔNG NGUYỄN THIỆN CẢNH

Chức vụ

Tổng Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

8. Điện – Điện tử

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất lắp ráp các thiết bị viễn thông, thiết bị vật liệu điện. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học, thiết bị dây dẫn điện các loại…

Thông tin liên hệ