[vccitranslate]

CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHAN VĂN KỲ

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh vận tải xăng dầu.