[vccitranslate]

CTCP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM THỊ CẨM HÀ

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận tải biển, đại lý tàu biển, sửa chữa và bảo dưỡng tàu biển, đào tạo và cung ứng thuyền viên, kinh doanh kho bãi, vận tải bộ.

Thông tin liên hệ