[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH VI PHÚC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ vận tải,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 47-49, Đường Hoàng Sa, P. Đa Kao, Q. 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3911 1035

Fax : (84-28) 3911 8177

Email : amytrans@amytrans.com.vn

Website : www.amytrans.com.vn