[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN HỮU HOÀN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận tải biển.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 12, Đường Đoàn Như Hài, P. 12, Q. 4, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3826 6781

Fax : (84-28) 3826 6712

Email : sesco@hcm.fpt.vn

Website : www.seagullshipping.com.vn