[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VÕ VĂN HIỀN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận tải hàng hóa bằng ôtô. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: gửi hàng; giao nhận hàng hóa; thu phát các chứng từ vận tải và vận đơn; hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa; lấy mẫu; cân hàng hóa; hoạt động của đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không.