CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM HÀ

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN XUÂN TRƯỜNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, nhà các loại.

Thông tin liên hệ