[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRƯƠNG QUANG THỌ

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

6. Nhựa – Cao su – Giấy, bao bì – In ấn

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất mua bán bao bì.

Thông tin liên hệ