CTCP TRỪ MỐI KHỬ TRÙNG (T.C.F.C)

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHAN VĂN KHINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Trừ mối, khử trùng.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 31B, Đường Hải Triều, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3821 0245 / 3822 3926

Fax : (84-28) 3821 2011

Email : tcfc@tcfc.com.vn

Website :