Giới thiệu Công ty

Người đại diện

DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất chế biến gỗ, may mặc xuất khẩu, kinh doanh xăng dầu, xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thuê kho bãi.