[vccitranslate]

CTCP TỔNG CTY CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HỒ QUYẾT THẮNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp dịch vụ giám định, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình dầu khí, cung cấp vật tư thiết bị, sản xuất thay thế hàng nhập khẩu,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 1-5, Đường Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3911 8565

Fax : (84-28) 3911 8567

Email : info@pveic.vn

Website : www.pveic.vn