[vccitranslate]

CTCP TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, mua bán dầu thực vật, khô dầu, glycerine. Chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản.

Thông tin liên hệ