[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THANH TRUNG

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT /Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất tôn lạnh, tôn lạnh màu, tôn kẽm chất lượng cao.