[vccitranslate]

CTCP TM XNK THỦ ĐỨC – TIMEXCO

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HOÀNG ĐÌNH SƠN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, sắt thép. Sản xuất, kinh doanh hàng xuất nhập khẩu, kinh doanh bất động sản, dụng cụ gia đình, kim khí, điện máy,… Dịch vụ nhà hàng tiệc cưới – hội nghị

Thông tin liên hệ