[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN LÊ KIM KIỀU

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

6. Nhựa – Cao su – Giấy, bao bì – In ấn

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và kinh doanh hóa chất, phụ gia nhựa.