[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THÀNH LÂN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Xuất nhập khẩu, phân phối, buôn bán thực phẩm,

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 680/ 6, Đường Bình Long, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 6292 4320

Fax : (84-28) 6292 4340

Email : unicorn.kylan@gmail.com

Website :