Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐINH VĨNH CƯỜNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ chuyển phát hàng không, thương mại XNK.

Thông tin liên hệ