[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGÔ THÀNH NHƠN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Thương mại, dịch vụ, đầu tư và sản xuất.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 141, Đường Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3829 4445

Fax : (84-28) 3825 8345

Email : info@satraseco.com.vn

Website : www.satraseco.com.vn