[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THẾ THƯƠNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Lập trình máy vi tính, tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Lắp đặt hệ thống điện.