[vccitranslate]

CTCP THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

WU JAI NING

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Nước giải khát trái cây các loại, chế biến nông sản thực phẩm.

Thông tin liên hệ