[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM HÀ TRUNG

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Thực phẩm.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 42, Đường Phan Liêm, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 38298114

Fax : (84-28) 3829 7378

Email : kdct@trungson.com.vn

Website : www.trungson.com.vn