[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM THANH BÌNH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm. Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại thực phẩm. Sản xuất, chế biến thức ăn gia súc, thủy sản.