[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN CHÍNH LÂM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động thương mại nông sản.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 86/67, Đường Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3997 0964

Fax : (84-28) 3997 5088

Email : tnlco@hcm.vnn.vn

Website :