Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HỒ ANH DŨNG

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất đồ mộc, gỗ dán, ván mỏng, lạng, ván ép, ván sàn nội thất,… Sản xuất, mua bán và xuất khẩu đồ gỗ nội ngoại thất, ván sàn và cửa. Sản xuất và mua bán ván lạng, ván ép và ván dăm CARB P2.