[vccitranslate]

CTCP TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN QUANG NGHỊ

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

May mặc.

Thông tin liên hệ